loading

2023.03.20 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W swoim odwiecznym zamyśle Bóg wybrał św. Józefa na opiekuna swojego Boskiego Syna i strażnika Kościoła katolickiego. Przez Jego wstawiennictwo polecajmy Panu i Stwórcy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby kierowani Duchem Świętym byli mądrymi przewodnikami na drodze do zbawienia.

2. Módlmy się za narody świata, aby na całej ziemi zapanowały pokój i bezpieczeństwo, a religia cieszyła się wolnością.

3. Módlmy się za nasze rodziny, aby swoją siłę czerpały ze zjednoczenia z Tobą w modlitwie i wspólnym rozważaniu słów Pisma Świętego.

4. Módlmy się za wszystkich opiekunów i wychowawców, aby na wzór św. Józefa troszczyli się o dobro swoich wychowanków i gorliwie przekazywali im wiarę.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli z tego świata w sposób nagły, aby orędownictwo św. Józefa pomogło im jak najszybciej zjednoczyć się z Tobą, Miłosiernym Ojcem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia pielęgnowali w sobie cnoty roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania.

Boże, Ty odwiecznym zarządzeniem swojej mądrości wybrałeś Świętego Józefa na stróża i opiekuna Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj nas i spraw, abyśmy w godzinie naszej śmierci otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest