loading

2023.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Dzisiaj z woli Ojca niebieskiego Odwieczne Słowo stało się ciałem w łonie Najświętszej Maryi Panny. Wdzięczni za tę wielką tajemnicę wspólnie wołajmy:

     Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

1. Boże, Ty zechciałeś, aby Maryja stała się Mieszkaniem Twojego Syna i Przybytkiem Ducha Świętego, spraw, aby Kościół był znakiem Twojej obecności w świecie.

     Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

2. Boże, Ty ustanowiłeś Maryję wzorem macierzyńskiej miłości, oświeć rządzących, aby wszystkie kraje uznały prawo do życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

     Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

3. Boże, Ty posłałeś anioła, aby zwiastował Maryi radość z przyjścia Chrystusa na ziemię, napełnij radością ludzi smutnych i pogrążonych w rozpaczy, aby mogli na nowo odnaleźć w swoim życiu radość i nadzieję.

     Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

4. Boże, Ty ze wszystkich pokoleń wybrałeś Maryję na Matkę Twojego Syna, dodaj wiary i wytrwałości wszystkim Jej czcicielom, aby coraz gorliwiej naśladowali Jej cnoty.

     Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

5. Boże, Ty przez Maryję dałeś światu Zbawiciela, dopuść, aby nasi zmarli radowali się na wieki w królestwie Twojego Syna.

     Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

6. Boże, Ty sprawiłeś, że Maryja Dziewica wiernie zachowywała Twoje Słowo i rozważała je w swoim sercu, spraw, abyśmy wiernie zachowywali Twoje pouczenia i przynosili owoce duchowe.

     Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

Boże, dzięki Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo stało się ciałem w łonie Najświętszej Dziewicy. Wysłuchaj nas i spraw, abyśmy oddając cześć Matce Twojego Syna, gorliwie naśladowali Jej życie i osiągnęli pełnię zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.