loading

2023.04.06 – WIELKI CZWARTEK

Chrystus, ofiarując swoje najświętsze Ciało i Krew, zawarł z nami nowe przymierze i dał życie wieczne. Pełni wdzięczności, że możemy spotykać Go w darze Eucharystii, przedstawmy Mu nasze pragnienia:

1. Panie Jezu, spraw, aby papież Franciszek, biskupi i wszyscy duszpasterze prowadzili wiernych do komunii z Tobą w sakramencie Eucharystii.

2. Panie Jezu, spraw, aby przez działalność misyjną Twoich uczniów ludzie z całego świata mogli przyjąć Ciebie jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela.

3. Panie Jezu, spraw, aby kapłani posługujący w naszych parafiach uświęcali się dzięki głębokiej relacji z Tobą.

4. Panie Jezu, spraw, aby młodzi ludzie rozpoznawali powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego oraz odważnie podążali za Twoim głosem.

5. Panie Jezu, spraw, aby nasi bliscy zmarli, przez twoją najświętszą ofiarę mogli wiecznie żyć zjednoczeni z Tobą w Twoim królestwie.

6. Panie Jezu, spraw, abyśmy za Twoim przykładem poświęcali nasze życie służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, aby mogli przez nas doświadczać Twojej miłości.

Panie Jezu Chryste, wspominając Ostatnią Wieczerzę, na której okazałeś nam swoją miłość aż do końca, powierzamy Ci nasze prośby. Wysłuchaj ich, abyśmy kiedyś mogli z aniołami i świętymi uwielbiać Cię w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

jest