loading

2023.04.24 – ŚW. WOJCIECHA

Przez wstawiennictwo Świętego Wojciecha, patrona Polski, który swoim życiem dał nam przykład ewangelizacji i całkowitego powierzenia siebie Bogu, skierujmy prośby do naszego Ojca w niebie:

1. Módlmy się, aby współcześni chrześcijanie przyczyniali się do tego, by ziarno wiary zasiane w świecie przez św. Wojciecha przynosiło dobre owoce.

2. Módlmy się, aby rządzący w naszym kraju służyli bliźnim, kierując się prawdą Ewangelii, a nie kłamstwem czy przemocą.

3. Módlmy się, aby w krajach ubogich i słabo rozwiniętych Dobra Nowina była głoszona z mocą i przynosiła obfite owoce wiary, przyczyniając się do rozwoju społecznego.

4. Módlmy się, aby ci, którzy na wzór św. Wojciecha oddali swoje życie w imię Chrystusa, mogli oglądać Pana przez wszystkie wieki.

5. Módlmy się, aby życie i męczeństwo św. Wojciecha było dla nas wzorem męstwa, łagodności w postępowaniu i wytrwania w wierze pomimo napotykanych przeciwności.

Boże, Ty przez przykład św. Wojciecha, biskupa i męczennika, uczysz nas odwagi w wyznawaniu wiary. Wysłuchaj naszych próśb, abyśmy w wierze i wierności Tobie zawsze naśladowali tego patrona naszej Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.