loading

2023.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Wierzymy, że Matka Boża wyprasza nam u Ojca w niebie potrzebne łaski. Przez Jej wstawiennictwo przedstawmy Bogu nasze intencje:

1. Módlmy się, aby wierzący w Chrystusa na wzór Maryi, swojej Matki, otwierali się na łaski Ducha Świętego.

2. Módlmy się, aby władze naszego państwa uznawały prawo Boże i i zgodnie z nim ustanawiały wszystkie inne prawa ziemskie.

3. Módlmy się, aby w młodych ludziach kształtowała się postawa służby bliźniemu.

4. Módlmy się, aby ludzie uciekający przed koszmarem wojny, powierzając swoje cierpienia Najświętszej Maryi Pannie, mogli odnaleźć pokój i radość życia.

5. Módlmy się, aby wszyscy zmarli radowali się oglądaniem Boga twarzą w twarz.

6. Módlmy się, abyśmy naśladując Matkę Bożą, oddawali całe nasze życie Bogu.

Ojcze wszechmogący, przez orędownictwo Maryi, Królowej Polski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy wierni w naśladowaniu Twojego Syna doszli do pełnego zjednoczenia z Tobą, na wzór Maryi, naszej najlepszej Matki. Przez Chrystusa, Pana naszego.