loading

2023.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

W dzisiejszą uroczystość wspominamy Świętego Stanisława, biskupa i męczennika oraz patrona naszej ojczyzny. Przez jego wstawiennictwo składajmy Bogu nasze prośby:

1. Boże, udziel pasterzom Kościoła Chrystusowego daru Twojego Ducha Świętego, aby oświeceni Jego światłem mądrze prowadzili Twój lud do zbawienia.

2. Boże, udziel młodym ludziom łaski odkrywania powołania misyjnego, aby mogli nieść Twoje światło wszystkim ludziom.

3. Boże, udziel cierpiącym z powodu głodu i ubóstwa swojej pomocy, aby dzięki niej doświadczyli sprawiedliwości i pokrzepienia.

4. Boże, dopuść naszych bliskich zmarłych do pełni życia wiecznego w jedności z Tobą.

5. Boże, udziel nam łaski, abyśmy naśladując Świętego Stanisława, mężnie wyznawali wiarę w Ciebie i swoimi czynami dawali o niej świadectwo.

Boże Ojcze, Ty zesłałeś nam patrona godnego naśladowania. Wysłuchaj nas i spraw, aby Święty Stanisław był dla nas wzorem wyznawaniu wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest