loading

2023.05.28 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Wierząc, że Chrystus pozostaje między nami dzięki obecności wśród nas Ducha Świętego, zanieśmy do Niego nasze prośby:

1. Módlmy się za członków ruchów charyzmatycznych, aby przez ich posługę Duch Święty odmieniał oblicze Kościoła.

2. Módlmy się za misjonarzy, aby docierali do wszystkich narodów świata i głosili słowo Boże wszystkim ludziom.

3. Módlmy się za osoby, które w tym roku przyjmą lub przyjęły już sakrament bierzmowania, aby owoce darów Ducha Świętego były zauważalne w ich życiu.

4. Módlmy się za rodziny, aby w trudnościach zawsze szukały pomocy Ducha Pocieszyciela.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby w wieczności mogli oglądać oblicze Boga.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przy podejmowaniu ważnych decyzji rozeznawali wolę Bożą, wsłuchując się w głos Ducha Świętego rozbrzmiewający w naszych sercach.

Jezu Chryste, Ty w dzień Pięćdziesiątnicy zesłałeś na Apostołów swojego Ducha i wyprowadziłeś z wieczernika na cały świat. Wysłuchaj nas i umocnij darami Twojego Ducha, abyśmy i my mogli głosić Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest