loading

2023.05.29 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

W święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, zanieśmy do Boga nasze prośby, ufając, że On jak Dobry Ojciec nas wysłucha:

1. Módlmy się za wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby – podobnie jak Maryja, Matka Kościoła – prowadzeni światłem Bożego Ducha gromadzili ludzi we wspólnocie jednego Kościoła.

2. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby wpatrzeni w naszą Jasnogórską Królową, podobnie jak Ona zachowywali prawa i przykazania Pańskie.

3. Módlmy się za młodzież, aby w rozterkach i pokusach tego świata zawsze zwracała się z prośbą o pomoc do swojej najlepszej Matki.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w swoich cierpieniach byli wspomagani przez Maryję, współczującą Matkę.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Maryja, Oblubienica Pańska, wprowadziła ich w bramy królestwa niebieskiego.

6. Módlmy się za nas samych, aby blask roztaczany przez Królową dziewic nieustannie pomagał nam w prowadzeniu życia w czystości i wolności od grzechu.

Ojcze, Ty zechciałeś, aby w Kościele Twojego Syna wspomagało nas nieustanne wstawiennictwo Twojej Matki. Wysłuchaj nas i spraw, abyśmy tak jak Ona zawsze pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.