loading

2023.06.01 – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Zwracając się do Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, przedstawmy Mu nasze pragnienia:

1. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby kapłani przez swoją działalność duszpasterską przyczyniali się do wzrostu świętości Twojego Kościoła.

2. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby młodzi mężczyźni odkrywali powołanie do kapłaństwa i na nie odpowiadali, aby nie zabrakło tych, którzy głoszą światu Twoje słowo.

3. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby ci, którzy odsunęli się od Kościoła, mogli do niego powrócić, aby na nowo spotykać się z Tobą podczas Eucharystii.

4. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby zmagający się z chorobami psychicznymi otrzymywali wsparcie także od pasterzy Kościoła.

5. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby nasi bliscy zmarli mogli trwać z Tobą w wiecznej komunii.

6. Panie Jezu Chryste, prosimy, abyśmy przestrzegali Twojego prawa miłości w naszych codziennych sprawach.

Panie Jezu Chryste, Ty swoimi Ciałem i Krwią zawarłeś z nami nowe przymierze. Wysłuchaj nas i prowadź do częstego spotkania z Tobą w Eucharystii. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.