loading

2023.06.04 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Oddając cześć Bogu w Trójcy Jedynemu, skierujmy do Niego naszą pokorną modlitwę:

1. Módlmy się za katechetów, aby swoim przykładem i słowem przekazywali młodym nie tylko wiedzę na temat Boga, lecz także kształtowali w nich postawę wiary.

2. Módlmy się za teologów i filozofów katolickich, aby Bóg udzielił im swoich łask do wypełniania misji Kościoła.

3. Módlmy się za pracowników instytucji publicznych, aby kierowali się zasadami chrześcijańskiej nauki i dawali świadectwo swojej wiary, przyczyniając się do rozszerzania królestwa Bożego w świecie.

4. Módlmy się za konających, aby dzięki towarzyszeniu i modlitwie swoich bliskich mogli spokojnie odejść do wieczności, pojednani z Bogiem i ludźmi.

5. Módlmy się za grupy działające w naszej parafii, aby przez podejmowane działania otwierały się na działanie Ducha Świętego.

Wszechmogący Boże, który uczysz nas jedności, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy nieustannie rozwijali naszą więź z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

jest