loading

2023.06.08 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Gromadząc się przy ołtarzu, na którym ofiarujemy Bogu Ojcu Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa, przedstawmy Mu nasze intencje:

1. Módlmy się za całą naszą diecezję, naszych biskupów oraz prezbiterów, aby byli nieustannie napełniani łaską Ducha Świętego.

2. Módlmy się o poszanowanie Eucharystii, aby na całym świecie cieszyła się należytą czcią.

3. Módlmy się za władze naszego miasta, aby postępowały zgodnie z duchem Ewangelii.

4. Módlmy za uciśnionych, aby drogowskazem ich postępowania nie była chęć odwetu, ale żarliwa miłość wobec Bożego stworzenia.

5. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się chwałą w królestwie niebieskim.

6. Módlmy si za nas zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, abyśmy karmiąc się Jego Ciałem i Krwią, nieustannie dążyli do pełnego zjednoczenia się z Nim w naszej codzienności.

Boże Ojcze, który w sakramencie Eucharystii nieustannie karmisz nas Ciałem Twojego Syna. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy coraz bardziej upodobniali się do Niego, aż dojdziemy do pełnej jedności z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest