loading

2023.06.16 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Patrząc na konające Serce Chrystusowe, nieustannie otwarte, aby nam wybaczać w pokorze zanośmy do Niego najszczersze prośby:

1. Módlmy się za przystępujących do sakramentów, aby przez uczestnictwo w życiu naszego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa, zmierzali do wiecznej ojczyzny w niebie.

2. Módlmy się za ludzi młodych, aby wpatrzeni w gorejące Serce Chrystusa pragnęli płonąć tą samą miłością do Boga i drugiego człowieka.

3. Módlmy się za emigrantów i tych, którzy musieli uciekać ze swoich krajów z powodu wojny i klęsk naturalnych, aby zostali życzliwie przyjęci przez mieszkańców tych miejsc, do których trafili.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy oddając cześć Najświętszemu Sercu Jezusa, dążyli do osiągnięcia pełni świętości.

Panie Jezu Chryste, z Twojego Serca przebitego na krzyżu wypłynęła krew i woda, symbol obmycia z grzechu i wielkiego miłosierdzia. Wysłuchaj nas i udziel tych łask, które są nam potrzebne, abyśmy zawsze dziękowali Ci za Twoje niezgłębione miłosierdzie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.