loading

2023.06.17 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wspominając Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, pragniemy uczyć się spotykać Boga w naszych sercach. Dlatego prosząc o wstawiennictwo Tę, która słowa Boże zachowywała wiernie w swoim sercu, zanieśmy do Boga nasze prośby:

     Przez Niepokalane Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy Cię o świętość dla wszystkich wyznawców Chrystusa, aby tak jak Maryja uważnie słuchali słowa Bożego i kierowali się nim w swoim życiu.

     Przez Niepokalane Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy Cię o pojednanie zwaśnionych narodów, aby dzięki wstawiennictwu naszej najlepszej Matki zapanował między nimi pokój i pojednanie.

     Przez Niepokalane Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy Cię, aby wszyscy zagubieni odkryli, że są świątynią Boga, który pragnie nie tylko w nich mieszkać, lecz także przez nich działać.

     Przez Niepokalane Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy Cię, aby chorzy i cierpiący, jednocząc się z Maryją stojącą pod krzyżem, doświadczyli ukojenia i pociechy.

     Przez Niepokalane Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy Cię, aby dzięki ufnej modlitwie zanoszonej za zmarłych mogli oni jak najszybciej cieszyć się pełnym zjednoczeniem z Tobą w niebie.

     Przez Niepokalane Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy Cię, abyśmy zawsze nasze sprawy powierzali Tobie, przedstawiając je przez Niepokalane Serce Maryi Panny. Panie Jezu Chryste, Ty chcesz uczynić nasze serca podobnymi do Twojego tak, jak uczyniłeś to z sercem swojej Matki. Wysłuchaj nas i spraw, abyśmy od Niej uczyli się życia zgodnego z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.