loading

2023.06.24 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Święty Jan, będąc największym z proroków, mówił o sobie, że nie jest godzien rozwiązać Chrystusowi rzemyka od sandałów. Pamiętając o tym, jak wielki jest nasz Pan, pokornie przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za kapłanów, aby przez swoją posługę pomagali wiernym zbliżać się do Chrystusa.

2. Módlmy się za niewierzących, aby dzięki rozpoznaniu Boga w dziełach stworzenia otwierali się na Jego obecność w ich życiu.

3. Módlmy się za przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu, aby odkrywając miłość Boga do siebie samych, innych ludzi i całego stworzenia, świadczyli o tym całym swoim życiem.

4. Módlmy się za wszystkich poniżonych, aby odkryli, że Pan obdarzył ich godnością, której nikt nie może im odebrać.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem z Jezusem Chrystusem na wieki w Jego królestwie w niebie.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy tak jak Święty Jan odważnie głosili światu prawdę o Chrystusie.

Wysłuchaj nas, Panie Jezu Chryste, i spraw, abyśmy, tak jak Święty Jan wskazywali Twoje ścieżki tym, do których nas codziennie posyłasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

jest