loading

2023.06.29 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Święci Piotr i Paweł są filarami, na których Bóg zbudował swój Kościół. Naśladując ich w podążaniu za Chrystusem do królestwa niebieskiego, przedstawmy Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby naśladując św. Piotra, prowadził lud Boży do bram niebieskich.

2. Módlmy się za ludzi zaangażowanych w różne dzieła ewangelizacyjne, aby za przykładem Świętych Apostołów Piotra i Pawła całym swoim życiem głosili Ewangelię o zmartwychwstaniu Chrystusa.

3. Módlmy się za ludzi zagubionych na drogach wiary, aby dzięki spotkaniu z żywym Bogiem odnaleźli sens swojego życia i drogę do jedności ze Stwórcą i z ludźmi.

4. Módlmy się za naszych zmarłych, aby dzięki życiu zgodnemu z wymaganiami Ewangelii mogli dostąpić wiecznego przebywania z Chrystusem w niebie.

5. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, abyśmy trwając w wspólnocie Kościoła, nieśli pokój światu.

Boże wszechmogący, Ty odmieniasz ludzkie serca i dajesz moc tym, którzy jej potrzebują. Wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy na wzór Świętych Apostołów Piotra i Pawła, postępowali zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.