loading

2023.07.11 – ŚW. BENEDYKTA

Troszcząc się o to, aby jeden duch i jedno serce ożywiały nas wszystkich, przez wstawiennictwo św. Benedykta zwróćmy się do Boga w ufnych błaganiach:

1. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich ochrzczonych, aby z troską zabiegając o własne zbawienie, świadectwem swego życia rozbudzali wiarę w innych.

2. Prosimy Cię, Panie, za kraje Europy, aby wierne swoim chrześcijańskim korzeniom nie zatraciły ducha wiary i pobożności.

3. Prosimy Cię, Panie, za przywódców państw europejskich, aby z troską zabiegali o dobro i wolność państwową i wyznaniową.

4. Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy wypełniają swoje powołanie, żyjąc według reguły św. Benedykta, aby przez świadectwo życia oddanego modlitwie i pracy wskazywali innym drogę do wzrastania w świętości.

5. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy stracili swoje życie, wykonując ciężką i niebezpieczną pracę, aby osiągnęli wieczną nagrodę w niebie.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas samych, abyśmy w naszym życiu codziennym pozostawali otwarci i uważni na głos Boga przemawiającego do nas przez różne osoby i doświadczenia.

Wszechmogący Boże, Ty nakazałeś człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną, wysłuchaj naszego wołania i obdarz nas duchem mądrości w zarządzaniu dobrami doczesnymi, aby one nie zwiodły nas z drogi do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest