loading

2023.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Chrystus swoją Ofiarą otworzył nam drogę do nieba, a Maryja przeszła tę drogę w sposób doskonały. Przez Jej wstawiennictwo wypraszajmy potrzebne nam łaski:

1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby umocniony opieką Maryi prowadził swoich wiernych do głębokiej wiary w tajemnicę zmartwychwstania i życia na wieki.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby przez swoje decyzje i postanowienia umożliwiali swoim narodom wolność wiary i życia społecznego.

3. Módlmy się za wszystkie matki, aby w postawie i wierze Maryi znalazły wzór do kształtowania właściwego środowiska wzrastania w chrześcijańskich wartościach w swoich rodzinach.

4. Módlmy się za młodych ludzi, którzy przeżywają trudności i wątpliwości w wierze, aby nie bali się szukać odpowiedzi na swoje niepewności w Ewangelii, sakramentach i wspólnocie Kościoła.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby na wzór Maryi wziętej do nieba osiągnęli wieczną szczęśliwość.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dostrzegając Boże działanie w naszym życiu, trwali w postawie wdzięczności Bogu za wszystkie Jego dary.

Chryste, Twoja Matka swoim życiem pokazała nam, jak dojść do nieba, prosimy Cię, wysłuchaj naszego wołania, aby nasze życie stało się również wiernym kroczeniem po drogach zbawienia aż do pełnego zjednoczenia z Tobą w Twojej chwale, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.