loading

2023.08.26 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, Królowej naszego narodu, przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby wpatrzony w pełne miłości oczy Maryi, z radością głosił ludziom orędzie miłosierdzia i zbawienia.

2. Módlmy się za naszych pasterzy , aby u stóp Matki, Królowej z Jasnej Góry, czerpali siłę i natchnienie do umacniania wiernych w wierze i nadziei.

3. Módlmy się za nasz polski naród, aby pozostał wierny wierze ojców i troszczył się o zachowanie chrześcijańskich wartości w każdym wymiarze codziennego życia.

4. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów przybywających do tronu Matki, aby wsparci Jej opieką troszczyli się o wypełnianie woli Boga w życiu swoim i swoich bliskich.

5. Módlmy się za Polaków na całym świecie, aby przykładem swojego życia, ugruntowanego w wierze, służyli Kościołowi i ludziom przez wiarę, uczciwą pracę i nie zapominali o kulturze narodowej.

6. Módlmy się za nas samych, aby nasza jedność z Jasnogórskim Sanktuarium przyczyniała się do rozwoju coraz głębszej relacji z Chrystusem, na którego Maryja nieustannie wskazuje.

Boże, Ty dałeś naszemu narodowi Maryję jako Matkę, Opiekunkę i wzór po drogach zbawienia. Przez Jej wstawiennictwo wysłuchaj nas, abyśmy mogli razem z Maryją, Twoją i naszą Matką nieustannie Cię uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.