loading

2023.09.14 – PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Do Boga, który w tajemnicy Krzyża objawił pełnię swojej miłości, zanieśmy pełne nadziei błagania:

1. O umocnienie w wierze dla wszystkich dzieci Kościoła, aby w znaku krzyża odnajdywały i głosiły prawdę o Bogu pełnym miłości, obecnym i żyjącym blisko każdego człowieka.

2. O potrzebne siły i wytrwałość dla wszystkich misjonarzy, aby prawda o miłości Boga objawionej w krzyżu i ofierze Chrystusa dotarła do jak największej liczby osób.

3. O łaskę doświadczenia bliskości Boga dla ludzi, którzy w samotności i opuszczeniu przeżywają cierpienia swojego życia.

4. O dar nawrócenia i łaskę powrotu do wspólnoty wierzących dla tych, którzy odrzucają prawdę o krzyżu Chrystusa, aby odkryli, że jest on znakiem największej miłości, jaką Bóg ma ku nam.

5. O miłosierdzie Boże dla naszych bliskich zmarłych, aby życie wieczne ofiarowane przez Chrystusa w jego śmierci stało się ich udziałem.

6. O wytrwałość w naśladowaniu Chrystusa dla nas samych, abyśmy pogłębiając naszą relację z Bogiem, wiernie trwali przy Nim w naszej codzienności.

Boże, Ty w tajemnicy Krzyża świętego dajesz nam poznać, jak daleko sięga Twoja miłość. Wysłuchaj nas i spraw, abyśmy wpatrzeni i zanurzeni w ofiarę Chrystusa, mocą sakramentów umacniali naszą więź z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.