loading

2023.09.18 – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Bóg nieustannie wzywa nas do przemiany naszych serc. Wpatrzeni w przykład św. Stanisława Kostki przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby uświęcani przez sprawowanie sakramentów z mądrością przygotowywali i prowadzili wierzących w Chrystusa do spotkania z Nim w Jego Kościele.

2. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby przykład św. Stanisława Kostki był dla wielu młodych ludzi wzorem i zachętą do ofiarowania swego życia na służbę Bogu.

3. Módlmy się za młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, aby był to dla nich czas poddania się działaniu Ducha Świętego i kształtowania dojrzałej postawy trwania w wierze chrześcijańskiej.

4. Módlmy się za sprawujących władzę, aby przez podejmowane działania przyczyniali się do panowania w świecie pokoju, sprawiedliwości i wzajemnego poszanowania.

5. Módlmy się za zmarłych, pochowanych poza granicami swoich krajów, aby dzięki gorliwej modlitwie ich rodaków i bliskich mogli wejść do wiecznej ojczyzny w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili otworzyć się na łaski płynące z Eucharystii i dzielić się owocami naszej wiary ze wszystkimi, których spotykamy na drogach naszego życia.

Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszego wołania i udziel nam zdolności do naśladowania Twego Syna i podążania za Nim w naszej codzienności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.