loading

2023.10.02 – ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów skierujmy nasze prośby do Boga:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wsparci orędownictwem Świętych Aniołów Stróżów z oddaniem strzegli powierzonego im Ludu Bożego.

2. Módlmy się za kraje dotknięte konfliktami zbrojnymi, aby szybko mogły cieszyć się pokojem.

3. Módlmy się za kierujących placówkami wychowawczymi i domami dziecka, aby wsparci pomocą innych mogli zapewnić wychowankom godne warunki do rozwoju.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby w dorosłych mogły znaleźć wsparcie w trudnościach.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli radować się wraz z Aniołami ze zjednoczenia z Bogiem w niebie.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy w obliczu trudności nie wahali się prosić o opiekę naszych Aniołów Stróżów i Boga.

Panie Zastępów, Ty dałeś nam Aniołów Stróżów, aby strzegli nas na drodze do Ciebie, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam wszystkiego o co prosimy zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.