loading

2023.10.26 – Czwartek 29 tygodnia zwykłego

Prośmy wspólnie Boga Ojca o wszelkie potrzebne dobra:

  • Za Kościół, szczególnie za papieża , biskupów i kapłanów, aby z radością głosili Ewangelię. Ciebie prosimy.
  • Za rodziny, aby nie było w nich rozłamów i kłótni lecz zgoda wypływająca z odczytywania woli Bożej.
  • Za te narody w których toczą się wojny, aby walczący zrozumieli, że większą wartość ma życie ponad dobra materialne.
  • Za ludzi młodych, których Bóg wzywa do pracy w swojej winnicy, aby nie ociągali się ale ochotnie podjęli to zaproszenie.
  • Za zmarłych kapłanów, którzy nam posługiwali (również za N.), aby Bóg przyjął ich do swego królestwa.
  • Za nas samych, aby modlitwa różańcowa pogłębiała w nas miłość i rozpalała nasze serca do głoszenia Dobrej Nowiny.
  • Boże, Ty pragniesz aby wszyscy zostali zbawieni, niech przedstawione prośby staną się zaczątkiem Twojego zamysłu. Przez Chrystusa, Pana naszego.