loading

2023.10.27 – Piątek 29 tygodnia zwykłego

Bogu, naszemu najlepszemu Ojcu, przedstawmy prośby:

1. Za Kościół, aby umiał odczytywać znaki czasu i owocnie głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu. Ciebie prosimy.

2. Za misjonarzy w krajach gdzie toczą się wojny, aby byli świadkami Jezusa Dobrego Pasterza, który troszczy się o owce w każdej sytuacji.

3. Za skłóconych sąsiadów, aby zrozumieli, że szkoda swojego życia na spory i doszli do zgody.

4. Za przebywających w więzieniu, by zapragnęli życia oddanego Bogu.

5. Za zmarłych misjonarzy (także za N.) aby miłosierny Bóg otworzył im bramy nieba.

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy nie ustawali w modlitwie.

Wszechmogący Boże, przez zasługi męki Twojego Syna spełnij nasze godziwe pragnienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

jest