loading

2023.10.28 – Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, zwróćmy się do najlepszego Ojca w niebie:

1. Za Kościół Święty, aby nieustannie wypełniając misję Chrystusa, docierał z Dobrą Nowiną na krańce świata. Ciebie prosimy.

2. Za pasterzy Kościoła, aby ukazywali całemu światu Miłosiernego Chrystusa.

3. Za tych, których dziś Bóg powołuje, aby na wzór Apostołów dołączyli do grona świadków Zmartwychwstałego Pana.

4. Za członków róż Żywego Różańca, aby współpraca z Papieskimi Dziełami Misyjnymi wnosiła w naszą parafię prawdziwą radość i nową jakość wiary.

5. Za zmarłych misjonarzy, misjonarki i wolontariuszy misyjnych (a także N.) aby Chrystus przyjął ich do swego Królestwa.

6. Za nas samych, abyśmy jak Jezus nieustannie w dzień i w nocy trwali na modlitwie.

Boże Ojcze, Ty pragniesz zbawienia wszystkich swoich dzieci, wysłuchaj naszych pokornych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.