loading

2023.10.29 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Do Boga, który uczynił nas swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego, skierujmy naszą modlitwę:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby z nieustanną troską strzegli depozytu wiary powierzonego całemu Kościołowi.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby byli budowniczymi jedności i pokoju.

3. Módlmy się za bezdomnych oraz uchodźców, aby tam, gdzie trafiają, mogli znaleźć schronienie i godne warunki do życia.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby rodzice, katecheci i duszpasterze pokazywali im piękno wspólnoty Kościoła.

5. Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata, aby miłosierny Bóg przyjął ich do siebie.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy z gorliwością dbali o naszą wspólnotę parafialną i kościół, w którym możemy się gromadzić.

Panie, udziel nam potrzebnych łask i wysłuchaj naszej modlitwy, abyśmy mogli nieustannie być świadkami Twojej miłości i zbawczego działania w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest