loading

2023.10.30 – Poniedziałek 30 tygodnia zwykłego

Do Boga, który troszczy się o swój lud zanieśmy nasze błagania:

1. O ducha wewnętrznej wolności dla całego Kościoła. Ciebie prosimy.

2. O pokój na świecie, a szczególnie w Ziemi Świętej oraz na Ukrainie.

3. O cierpliwość i życzliwość dla ludzi spotykających bliźnich, którzy są dotknięci kalectwem.

4. O rzetelność dla lekarzy zajmujących się osobami, ze szczególnie trudnymi chorobami.

5. O radość wieczną dla wypominanych w naszym kościele (także dla N.).

6. O uwolnienie nas od obłudy i braku miłosierdzia.

Boże, ulituj się nad naszą niedolą cielesną oraz duchową i błogosław nam. Przez Chrystusa, Pana naszego.