loading

2023.10.31 – Wtorek 30 tygodnia zwykłego

Zgromadzeni przed ołtarzem ofiary niewinnego Baranka wołajmy wspólnie do Boga:

1. O rozwój Kościoła na wszystkich kontynentach. Ciebie prosimy.

2. O dostrzeżenie przez szukających prawdy Bożej obecności w Kościele, mimo jego ludzkich słabości.

3. O łaskę zdrowia dla chorych oraz potrzebne siły i cierpliwość dla ich opiekunów.

4. O skupienie i uwagą na drogach dla wszystkich podróżujących, szczególnie w najbliższych dniach.

5. O radość wieczną dla spoczywających na naszym cmentarzu (a także za N.).

6. O ducha szczerej pokory dla nas uczestników liturgii.

Wszechmogący Boże, pomóż nam prowadzić życie zgodnie z Ewangelią, byśmy stawali się znakiem Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego.