loading

2023.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Do Boga, który nas umiłował i przygotował dla nas wieczną nagrodę w niebie, znieśmy naszą modlitwę:

1. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię za Kościół, aby niestrudzenie głosił Ewangelię całemu światu.

2. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię za kraje dotknięte wojnami, aby rządzący dążyli do wprowadzenia pokoju i jedności.

3. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię za ludzi młodych, aby z ufnością wypełniali powierzone im zadania, zdążając w ten sposób do osiągnięcia pełni świętości.

4. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię za pogrążonych w smutku, aby w Tobie znaleźli pociechę.

5. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili chwały przebywania z Tobą i świętymi w niebie.

6. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię za nas, abyśmy na drodze do świętości kierowali się drogą błogosławieństw.

Boże dobry i łaskawy, Ty zapraszasz do siebie wszystkich utrudzonych, by w Tobie znajdowali pokrzepienie. Wysłuchaj modlitwy Twoich dzieci i doprowadź nas do pełnej jedności z Tobą, abyśmy mogli uwielbiać Cię z aniołami i wszystkimi świętymi w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.