loading

2023.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Bogu Ojcu, który przygotował każdemu z nas mieszkanie w niebie, przedstawmy nasze pokorne modlitwy:

1. Módlmy się za papieża Franciszka oraz pasterzy Kościoła, aby nieustannie wskazywali ludziom drogę do Boga, który daje nam życie wieczne.

2. Módlmy się za zmarłych kapłanów i osoby konsekrowane, aby dostąpili radości oglądania Boga twarzą w twarz.

3. Módlmy się za zmarłych polityków, rządzących państwami, aby trud ich służby dla dobra wszystkich ludzi został wynagrodzony chwałą nieba.

4. Módlmy się za zmarłych w wyniku wojen i konfliktów zbrojnych, aby otrzymali łaskę życia wiecznego.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się przebywaniem z Bogiem w Jego królestwie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy nie ustawali na drodze do świętości.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i wspieraj nas nieustannie na drodze do Twojego królestwa, przez Chrystusa, Pana naszego.