loading

2023.11.03 – Piątek 30 tygodnia zwykłego

Wołajmy wspólnie do naszego najlepszego Ojca:

1. O ducha skutecznego współczucia dla Kościoła, aby potrafił zaradzać ludzkiemu cierpieniu. Ciebie prosimy.

2. O łaskę cierpliwości dla chorych, aby w swoim utrapieniu zbliżyli się do Zbawiciela.

3. O życzliwość dla lekarzy i pielęgniarek, aby widzieli w chorym samego Jezusa.

4. O poszanowanie terenu cmentarza przez utrzymanie porządku oraz o towarzyszenie zmarłym przez gorliwą modlitwę dla wszystkich odwiedzających groby bliskich zmarłych.

5. O radość wieczną dla: zmarłych z naszych rodzin, wypominanych w naszym kościele (a także N.), aby znaleźli ostateczne schronienie w Miłosiernych Sercu Jezusa.

6. O dobre miłosierne serca dla nas uczestników świętej liturgii, byśmy nikogo nie odrzucali i nie osądzali.

Wszechmogący Boże, pomóż nam prowadzić życie zgodnie z Ewangelią, byśmy w świecie stawali się znakiem Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego.