loading

2023.11.04 – Wspomnienie św. Karola Boromeusza

Za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza, przedstawmy Bogu nasze intencje:

1. Za Ojca Świętego, aby wsparty przykładem i wstawiennictwem św. Karola umacniał wiarę w świecie.

2. Za tych, którzy kierują państwami, aby dostrzegali w Kościele najskuteczniejszą pomoc w pracy dla dobra społeczeństw.

3. Za Seminaria Duchowne, aby przełożeni wsparci łaską Ducha Świętego wprowadzali wychowanków na drogi świętości.

4. Za członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w … , aby swoimi ofiarami duchowymi i materialnymi przyczyniali się do wzrostu wiary w klerykach.

5. Za zmarłych kleryków, przełożonych i wychowawców seminaryjnych (a także N.), aby otrzymali nagrodę wieczną w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy wspierali powołanych do Bożej służby dobrym słowem i ufną modlitwą.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie z ufnością zanosimy za wstawiennictwem Twoich świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.