loading

2023.11.06 – Poniedziałek 31 tygodnia zwykłego

Do Ojca Niebieskiego, zanieśmy nasze pokorne prośby:

1. O ducha skutecznego miłosierdzia dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Ciebie prosimy

2. O łaskę szczerej bezinteresowności w służeniu bliźnim dla wszystkich rządzących w naszej gminie.

3. O życzliwość i uczciwość wobec pokrzywdzonych w jakikolwiek sposób.

4. O pokój na świecie, aby ustały wszelkie wojny.

5. O radość wieczną dla zmarłych, o których pragniemy pamiętać w wypominkach odmawianych w naszym kościele (także dla N.).

6. O zaufanie opiece naszego Ojca, w trudnościach materialnych, dla nas, uczestników świętej liturgii.

Ojcze, Ty sam jesteś źródłem dobroci, obdarz nas tym co będzie dla nas dobre. Przez Chrystusa, Pana naszego.