loading

2023.11.07 – Wtorek 31 tygodnia zwykłego

Do Ojca Niebieskiego zanieśmy nasze pokorne prośby:

1. Aby Kościół stawał się każdego dnia wieczernikiem wiary i miłości. Ciebie prosimy.

2. Aby w naszej parafii nastąpiło nawrócenie ludzi zobojętniałych i lekceważących wezwanie Boże.

3. Aby ubodzy, ułomni, niewidomi i chromi otrzymywali konieczną pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

4. Aby właściciele restauracji nie marnowali jedzenia, lecz wielkodusznie dzielili się z potrzebującymi.

5. Aby (świętej pamięci N. a także) nasi bliscy zmarli, mogli przebywać w domu Ojca w niebie.

6. Aby nie opanowały nas troski i zajęcia codzienne, odciągając nas od regularnej modlitwy.

Ojcze, Ty sam jesteś źródłem dobroci, obdarz nas tym co będzie dla nas dobre. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest