loading

2023.11.08 – Środa 31 tygodnia zwykłego

Do Ojca Niebieskiego zanieśmy nasze pokorne prośby:

1. Za Kościół, aby nie ustawał w głoszeniu ewangelicznych wymagań postawionych przez Chrystusa.

2. Za chrześcijan prześladowanych, aby mężnie wyznawali wiarę.

3. Za wszystkich czcicieli Matki Bożej, aby znajdowali schronienie w Jej czułych ramionach.

4. Za polecanych w tej Mszy św. … o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. Za zmarłych (zwłaszcza polecanych w tej Mszy św.), aby Bóg otworzył im bramy nieba.

6. Za nas samych, byśmy zrozumieli konieczność wyrzeczenia się wszystkiego, co oddziela nas od Chrystusa.

Ojcze, Ty sam jesteś źródłem dobroci, obdarz nas tym co będzie dla nas dobre. Przez Chrystusa, Pana naszego.