loading

2023.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Do Boga, który uczynił nas swoją świątynią i powołuje do świętości, zanieśmy naszą modlitwę:

1. Ojcze Święty, obdarz Kościół niegasnącą gorliwością, aby szerzył Twoje królestwo na całym świecie.

2. Ojcze Święty, obdarz polityków odwagą w obronie życia każdego człowieka, aby budowali swoje rządy, opierając się na
poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej.

3. Ojcze Święty, obdarz dziennikarzy pragnieniem dążenia do odkrywania prawdy i sprawiedliwości, aby rzetelnie wykonując swój zawód, odnosili się z szacunkiem do każdego człowieka.

4. Ojcze Święty, obdarz młodych ludzi odwagą w odpowiedzi na głos Twojego powołania, aby nie brakło tych, którzy będą naśladować w gorliwości Twojego Syna.

5. Ojcze Święty, obdarz naszych bliskich zmarłych życiem wiecznym, aby mogli oglądać Twoje oblicze w niebie.

6. Ojcze Święty, obdarz naszą wspólnotę oddaniem i zaangażowaniem, abyśmy z miłością budowali jedność wśród wszystkich wierzących.

Wszechmogący Boże, Ty nas wezwałeś, byśmy tworzyli wspólnotę Kościoła, udziel nam potrzebnych łask i wysłuchaj próśb, jakie do Ciebie kierujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.