loading

2023.11.09 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Polecajmy Bożej dobroci potrzeby Kościoła świętego:

1. Za Ojca Świętego N., by otwierał dla Chrystusa granice państw i drzwi ludzkich serc. Ciebie prosimy.

2. Za państwa w których ludzie doświadczają przemocy, aby wprowadzono odpowiednie prawa i je respektowano.

3. Za wszystkich pracujących w Watykanie, aby byli dla Papieża realną pomocą.

4. Za pielgrzymujących do Wiecznego Miasta, aby wracali umocnieni w wierze.

5. Za zmarłych: papieża Benedykta XVI, zmarłych kapłanów (a także N.), aby cieszyli się nagrodą w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy pamiętali, że ciało i dusza są świątynią Ducha Świętego.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które płyną z głębi naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.