loading

2023.11.10 – Wspomnienie św. Leona Wielkiego

Za wstawiennictwem św. Leona Wielkiego, przedstawmy Bogu nasze modlitwy:

1. Za Papieża N., i kardynałów, aby prowadzili życie oddane Bogu i byli dla nas przykładem. Ciebie prosimy.

2. Sprawujących władzę w krajach chrześcijańskich, aby nie bali się budować praw na Dekalogu.

3. Za ludzi uzależnionych od alkoholu i narkotyków, aby mieli siły zerwać z nałogiem.

4. Za młodych, rozeznających drogę swojego życia, aby nie wahali się oddać go Chrystusowi.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (a także N.), aby otrzymali nagrodę wieczną w niebie.

6. Za nas samych, aby wszystkie sprawy Kościoła były naszymi osobistymi sprawami.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie z ufnością zanosimy za wstawiennictwem Twoich świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

jest