loading

2023.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

Bogu, który uwolnił nas z niewoli grzechu i pragnie naszego dobra, zanieśmy nasze wspólne modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół, aby z wytrwałością ukazywał ludziom, że Bóg jest źródłem prawdziwej wolności.

2. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby zawsze pielęgnowali dar niepodległości, jakim zostaliśmy obdarzeni.

3. Módlmy się za nasz naród, aby przez uczciwą pracę i troskę o siebie nawzajem dążył do rozwoju naszej Ojczyzny.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby przez rzetelną naukę przyczyniali się do wzrostu każdej osoby mieszkającej w naszym kraju.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy polegli w walce o wolność naszej Ojczyzny, aby mogli cieszyć się przebywaniem z Bogiem w wieczności.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze cenili dar wolności, jaki został nam dany, i przez nasze zaangażowanie w sprawy społeczne dążyli do jedności i pokoju.

Boże, Ty obdarzyłeś nasz Naród wolnością, wysłuchaj naszego wołania i błogosław naszą Ojczyznę, byśmy zawsze byli Tobie wierni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest