loading

2023.11.13 – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

Do Boga, który nigdy nie zawodzi swoich wyznawców, wnieśmy nasze serca w ufnej modlitwie:

1. Wspomagaj swymi łaskami papieża N., biskupów i prezbiterów, aby otwarci na natchnienia Ducha Świętego byli dla wiernych znakami Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy.

2. Uświęcaj w swojej mądrości inicjatywy i decyzje rządzących w naszej Ojczyźnie, abyśmy żyli w zgodzie z Dekalogiem.

3. Poślij misjonarzy do miejsc, gdzie są ludzie spragnieni Ewangelii.

4. Wlej miłość w serca matek oczekujących potomstwa, aby chroniły poczęte życie, oraz by miały wsparcie w ojcu dziecka.

5. Okaż miłosierdzie zmarłym w wyniku katastrof, wypominanym w naszym kościele (a także N.) i otwórz im bramy nieba.

6. Podaruj nam serca ufne i mądre, abyśmy bez lęku oczekiwali królestwa niebieskiego.

Boże, Ty obdarzyłeś nasz Naród świętymi patronami, za ich wstawiennictwem błogosław nam. Przez Chrystusa, Pana naszego.