loading

2023.11.14 – Wtorek 32 tygodnia zwykłego

Do Boga, naszego najlepszego Ojca w niebie, zanieśmy pokorne prośby:

1. Obdarz błogosławieństwem papieża N. i wszystkich prezbiterów, aby nigdy nie odłączyli się od Ciebie i wiernie głosili Ewangelię. Ciebie prosimy.

2. Daj rządzącym państwami mądre i wrażliwe serca, aby podejmowali działania na rzecz pokoju.

3. Zachowaj w swojej miłości osoby dręczone pokusami.

4. Obdarz wolnością ludzi przetrzymywanych jako zakładnicy.

5. Otwórz bramy raj przed (świętej pamięci N. a także) naszymi bliskimi zmarłymi.

6. Umacniaj nas duchem męstwa, abyśmy wiernie zachowywali naukę Kościoła świętego.

Ojcze, Ty sam jesteś źródłem dobroci, błogosław nam na każdy dzień. Przez Chrystusa, Pana naszego.