loading

2023.11.15 – Środa 32 tygodnia zwykłego

Bogu Ojcu, który troszczy się o każdego z nas, przedstawmy prośby:

1. Za papieża N. i hierarchów Kościoła, aby kierowali się przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy.

2. Za kierujących państwami, aby nie zaniedbywali sierot i ubogich, tworząc sprawiedliwe programy opieki.

3. Za chorych i cierpiących na różne choroby, (a szczególnie N.), aby Bóg dotknął ich łaską uzdrowienia.

4. Za wszystkich parafian, którzy polecają się Matce Bożej Nieustającej Pomocy (a zwłaszcza N.) aby cieszyli się z Jej wstawiennictwa.

5. Za naszych bliskich zmarłych (a szczególnie N.), aby Bóg otworzył im bramy nieba.

6. Za nas samych, abyśmy zawsze okazywali Bogu wdzięczność, za Jego łaski, którymi nas hojnie obdarowuje.

Boże, Ty nas uświęcasz i wspomagasz swoją mocą, usłysz nasze wołanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.