loading

2023.11.16 – Czwartek 32 tygodnia zwykłego

Do Ojca Niebieskiego, zanieśmy nasze pokorne prośby:

1. Użycz duchownym darów Ducha Świętego, aby miłowali swoją posługę i gorliwie prowadzili powierzonych sobie wiernych do zbawienia. Ciebie prosimy.

2. Udziel mądrości ludziom na stanowiskach kierowniczych, aby budowali pokój przez właściwe decyzje.

3. Natchnij serca młodych, aby usłyszeli głos powołania i z odwagą na niego odpowiedzieli.

4. Poślij świadków Ewangelii do ludzi chwiejnych w wierze, aby mogli doświadczyć Twojej dobroci i pozostać we wspólnocie Kościoła.

5. Okaż miłosierdzie (świętej pamięci N. a także) naszym bliskim zmarłym, aby mogli radować się życiem wiecznym w niebie.

6. Wspomóż nas swoją łaską, abyśmy żyjąc na ziemi, ukazywali napotkanym braciom Twoje królestwo.

Boże Ojcze, niech spocznie na nas Twoja łaska i wypełni nasze serca Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.