loading

2023.11.20 – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

Bogu Ojcu, przez wstawiennictwo św. Rafała Kalinowskiego przedstawmy nasze prośby:

1. Aby papież N., biskupi i kapłani, prowadzili Kościół zgodnie z Bożą wolą. Ciebie prosimy.

2. Aby stojący na straży suwerenności naszego państwa, mężnie i sumiennie wypełniali swoje zadania.

3. Aby spowiednicy i kierownicy duchowi, właściwie odczytywali rozterki ludzi pogubionych i trafnie wskazywali drogi nawrócenia.

4. Aby powołani do życia zakonnego, nie wahali się oddać życia na służbę Bogu.

5. Aby polegli w walkach o wolność naszej Ojczyzny (jak również N.), dołączyli do chwały świętych i błogosławionych.

6. Abyśmy umocnieni Słowem Bożym i Komunią świętą odpowiadali na wołanie ludzi będących w potrzebie.

Boże Ojcze, Ty ratujesz nas w każdym ucisku, usłysz modlitwy, które Tobie przedstawiliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest