loading

2023.11.21 – Wspomnienie Ofiarowania NMP

Ufnym sercem znieśmy przed Boży majestat, nasze prośby:

1. Za papieża Franciszka, naszego biskupa N., aby otwierali nasze serca na natchnienia Ducha Świętego. Ciebie prosimy.

2. Za przełożonych domów zakonnych i formatorów, aby każde nowe powołanie otaczali należnym szacunkiem i właściwie pomagali je umocnić.

3. Za zakony kontemplacyjne i osoby poświęcone Bogu, aby nie ustawały w gorliwości i swoją postawą prowadziły innych do Boga.

4. Za naszych bliskich, którym obiecaliśmy modlitwę, aby cieszyli się opieką Maryi.

5. Za zmarłych braci i siostry zakonne (a także N.), aby osiągnęli pełnię zbawienia.

6. Za nas samych oraz naszą wspólnotę parafialną, abyśmy pragnęli miłować Boga ponad wszystko.

Miłosierny Boże, Ty zawsze wspomagasz Tobie oddanych, zawierzamy Ci nasze intencje. Przez Chrystusa, Pana naszego.