loading

2023.11.22 – Wspomnienie św. Cecylii

Za wstawiennictwem św. Cecylii, naszemu Ojcu w niebie przedstawmy wspólne prośby:

1. Za osoby duchowne, aby wzrastając w cnotach, byli dla wiernych wzorem i natchnieniem do pięknego życia. Ciebie prosimy.

2. Za naszego Pana Organistę i wszystkich prowadzących śpiew w naszym kościele, aby pomagali przez to wiernym w modlitwie i chwalili Boga.

3. Za wszystkich parafian, którzy polecają się Maryi i świętym (a zwłaszcza N.) aby cieszyli się z ich wstawiennictwa.

4. Za chorych i cierpiących (a szczególnie N.), aby mogli odczuwać Bożą obecność.

5. Za naszych bliskich zmarłych (a także N.), aby Bóg otworzył im bramy nieba.

6. Za nas samych, abyśmy odczytywali Bożą wolę i umieli ją realizować na co dzień.

Boże Ojcze, wejrzyj na ofiarę św. Cecylii i za jej wstawiennictwem otaczaj nas swoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego.