loading

2023.11.24 – Wspomnienie św. Andrzeja Dunc-Lac i Towarzyszy

Bogu, który nigdy nie zawodzi tych, którzy w Nim pokładają nadzieję, przedstawmy nasze prośby:

1. Aby papież Franciszek, biskupi i prezbiterzy skutecznie głosili Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy.

2. Aby kierujący państwami, w których ludzie są prześladowani za wyznawanie wiary, skutecznie przeciwstawiali się tej niesprawiedliwości.

3. Aby misjonarze mieli wsparcie modlitewne i materialne od ludzi spośród których zostali posłani.

4. Aby troski i zmartwienia, które nosimy w naszych sercach, zostały pokonane siłą Bożego błogosławieństwa.

5. Aby zmarli misjonarze i misjonarki (a także N.), mogli się radować ze świętymi w niebie.

6. Abyśmy w każdym kolejnym dniu, podążali drogą zbawienia.

Boże Ty znasz nasze serca i wiesz co nas trapi, nie zostawiaj nas samych i odpowiedz na nasze wołanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.