loading

2023.11.25 – Czwartek 33 tygodnia zwykłego

Dobremu Bogu, który nigdy nie odmawia pomocy, przedstawmy nasze prośby:

1. Aby Kościół zawsze i wszędzie umiał głosić otwarcie Ewangelię. Ciebie prosimy.

2. Aby katecheci i katechetki potrafili umiejętnie wyjaśniać nauczanie Kościoła i świadczyli o przywiązaniu do Boga wobec uczniów.

3. Aby wątpiący uwierzyli, że po śmierci ciała, czeka na nas Bóg i dobrze się do tego przygotowali.

4. Aby małżeństwa przeżywające kryzys napotkały ludzi, którzy pomogą im na nowo rozpalić miłość i chęć wzajemnej służby.

5. Aby zmarli kapłani (a także świętej pamięci N.), osiągnęli wieczne szczęście.

6. Abyśmy poznawszy zamiary Opatrzności, miłowali Boga całym sercem i umysłem.

Dobry Boże, Ty pragniesz dobra swoich dzieci, usłysz nasze modlitwy i racz je wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest