loading

2023.11.27 – Poniedziałek 34 tygodnia zwykłego

Do miłosiernego Boga, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z mocą głosili prawdę o Chrystusie – jedynym Zbawicielu człowieka. Ciebie prosimy.

2. Za osoby mające wpływ na losy państw i narodów, aby zapobiegały wszelkim konfliktom i wojnom.

3. Za ludzi hojnych w dzieleniu się z potrzebującymi, aby Bóg wynagrodził im swoim obfitym błogosławieństwem.

4. Za tych parafian, którzy troszczą się o wystrój naszego kościoła, aby cieszyli się szacunkiem pozostałej części naszej wspólnoty.

5. Za zmarłych wypominanych w naszym kościele (również za N.), aby mogli na wieki wpatrywać się w Boże oblicze.

6. Za nas samych abyśmy na naszych codziennych drogach zauważali ludzi w potrzebie i nie szczędzili im pomocy.

Ojcze, Ty sam jesteś źródłem dobroci, błogosław nam na każdy dzień. Przez Chrystusa, Pana naszego.