loading

2023.11.28 – Wtorek 34 tygodnia zwykłego

Do Boga, naszego Ojca w niebie, zanieśmy modlitewne intencje:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby przez głoszenie Ewangelii, umacniali wiarę w Ludzie Bożym. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących naszym państwem, aby stanowiąc nowe przepisy, nie lekceważyli Dekalogu.

3. Za kraje dotykane regularnie trzęsieniami ziemi i innymi kataklizmami, aby skutecznie wprowadzały działania prewencyjne.

4. Za ludzi uwikłanych przez słuchanie fałszywych proroków, aby odkryli w Jezusie Jedynego Zbawiciela.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (także za N.), aby dostąpili ma wieki, oglądania Bożego oblicza.

6. Za nas samych, abyśmy zachowywali wierność Ewangelii.

Ojcze, Ty sam jesteś źródłem prawdy, prowadź nas w tej prawdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.