loading

2023.11.29 – Środa 34 tygodnia zwykłego

Do miłosiernego Boga, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Za Kościół Święty, aby umacniał wiarę w ludziach i otwierał ich serca na miłość Bożą. Ciebie prosimy.

2. Za rodziców i nauczycieli, aby w dzieciach i młodzieży kształtowali wrażliwość na dobro i pomagali im wzrastać w prawdziwej wierze.

3. Za wszystkich naszych parafian, którzy polecają się Maryi (a zwłaszcza N.) aby chroniła ich swoim macierzyńskim płaszczem.

4. Za chorych i cierpiących na ciele i na duszy (a szczególnie N.), aby wsparci Bożą łaską udźwignęli ciężar krzyża.

5. Za naszych bliskich zmarłych (a także N.), aby mogli radować się z aniołami i świętymi w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy napotykając trudności w życiu, zawsze przychodzili z nimi do Pana Jezusa i Jego Matki.

Boże Ojcze, Ty umacniasz nas w Twojej miłości, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.